Oudercommissie

Het bestuur van Smash wil graag weten wat er onder de ouders leeft. De Oudercommissie is ontstaan als Oudergroep. Dit was een groep ouders die alle ouders vertegenwoordigde. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd signalen doorgeven aan het bestuur (of andere Smash-kaderleden), of ze uitnodigen voor een gesprek. Omdat het vaak de jeugdcommissie betreft, neemt een vertegenwoordiger van de Jeugdcommissie deel aan de oudergroep. De Oudercommissie komt  3 à 4 maal per jaar bijeen.

Uitgangspunt voor de samenstelling van de oudergroep is een goede spreiding van de kinderen over de teams. De E-mailadressen van de ouders en hoe hun kinderen over de teams verdeeld zijn, staan in de tabel hieronder.

Als u vragen of wensen heeft, kunt u zicht richten tot één van de ouders of Marlous Tol.

E-mail adressen Oudercommissie

 

Bert Rijnberg

H2         Thijs
A1         Lotte
MC2       Jytte

 

ouderjeugd@smashbeilen.nl

(voorzitter/bestuurslid)

Zwaan Nelis-Hoekstra

H3          Dyon
B2          Noelle

 

zwaan.nelis@planet.nl

 

Karin Wilting-Winters

B1          Noa
Bmix      Joran

 

k.wilting@gmail.com

 

Sonja Kersing

Mini N5   Babet

skersing@gmail.com

Wendy Sterenburg-Haveman

Mini N5   Romée
Mini N2   Elin

 

wsterenburg@gmail.com

 

Lotte Oude Essink-Burki

Mini N2   Elianne

 

lotteburki@hotmail.com

 

Hilco Everts

Mini N5   Dyonne
Mini N2   Marit

 

evertshill@gmail.com

 

Cindy de Jonge-Haveman

B1         Marit

 

cindydejonge@ziggo.nl

(Jeugdcommissie/adviserend lid)

Marijke Schepel

Mini N2   Emma

 

technischecommissie@smashbeilen.nl

(Technische commissie / adviserend lid)