Kaderleden gezocht!

De afgelopen periode zijn meerdere bestuursleden teruggetreden waardoor drie van vijf functies vacant zijn. De functie van penningmeester wordt momenteel ingevuld door Kristian van Dijk en hij stelt zich kandidaat bij de eerstvolgende ALV. Op dit moment zijn er dus meerdere bestuursfuncties vacant. Het zittende bestuur doet een dringend beroep op haar leden en ouders om zich aan te melden voor de functie van voorzitter en bestuurslid ouder en jeugdzaken.  

 

Belangstellenden kunnen bij Erik Herrewijnen  (06-123 69 283 of  ledenadministratie@smashbeilen.nl) informatie opvragen. De belangstellingsregistratie sluit op oudejaarsavond, zodat iedereen zich rond de Kerst kan bezinnen op de vraag naar bereidheid om de vereniging door deze lastige periode heen te loodsen.  

Vacatures
Daarnaast zijn staan er functies open bij de Technische commissie senioren, Technische commissie jeugd, Technische commissie mini’s, Wedstrijdcommissie (scheidsrechters) en de commissie Buurtvolleybal (ondersteunende leden)