Clubactief

Inleiding 

Om te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen zijn vrijwilligers nodig die training geven, scheidsrechter willen zijn, willen vlaggen en de zaalwacht op zich nemen. Ook de diverse commissies die de vereniging kent hebben de inzet van mensen uit onze vereniging nodig om te slagen in hun opzet. Om het werk evenredig te verspreiden binnen de vereniging wordt van ieder lid boven de 16 jaar verwacht dat hij of zij één of meerdere taken verricht. Verder wordt alle A– en B-jeugd ingezet voor het helpen bij de wedstrijdavonden als ze nog geen andere taak verrichten. Voor de niet spelende leden en ouders geldt dat wanneer die het leuk vinden om een taak binnen de vereniging op zich te nemen die natuurlijk altijd welkom zijn. Hoe meer mensen hoe beter! 

Met Clubactief heeft de vereniging een mooi instrument ontwikkeld om de taken evenredig te verdelen over alle leden.  Zo draagt iedereen een steentje bij aan een gezonde vereniging. 

Indelingrooster 

Scheidsrechters, vlaggers en zaalwachten krijgen een rooster verstrekt waarin is te zien wanneer ze zijn ingepland. De afspraak is dat je ruim op tijd aanwezig bent op het afgesproken tijdstip. 

Ruilen van taken 

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je niet kunt. Onderling dient dan geruild te worden. De wijziging dient vervolgens doorgegeven te worden aan de beheerders Clubactief of de scheidsrechtercoördinator.