ALV 30 september 2014

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement (Klik hier voor toelichting)

Op de laatste dag van deze maand staat voor de derde keer dit jaar een ALV op het programma. (Klik hier om de agenda te openen). Dat lijkt een beetje veel van het goede, maar in dit geval is het een goede weerspiegeling van hetgeen in de vereniging gebeurt. In maart was de reguliere vergadering, waar we met elkaar bespraken dat het financieel perspectief reeds op korte termijn zorgwekkend was.

 

Een tweede ALV heeft geleerd dat met een aantal aanpassingen, bezuinigingen en een geringe contributieverhoging, het perspectief weer positief kon worden, met dank aan Arjen en Bé. Ook hebben we toen afgesproken dat het verenigingsjaar gelijk moest lopen met het seizoen, omdat anders de plannen en de uitvoering daarvan over twee seizoenen heen zouden lopen. Hiervoor is een wijziging van de statuten noodzakelijk en huishoudelijk reglement.

We mogen ons gelukkig prijzen met een jurist aan boord; Durk heeft in de afgelopen weken beide formele documenten tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Bovendien hebben we een paar bepalingen opgenomen, die voor het runnen van de vereniging noodzakelijk zijn: samenstelling bestuur, lidmaatschap (en het opzeggen daarvan) en sanctiebeleid. De concept statuten staan op de site.

Op de ALV-agenda staan deze documenten prominent op de agenda, samen met de noodzakelijke afsluiting van de boeken per juni 2014 en de nieuwe begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Daarnaast hebben we ruimte gecreëerd voor het bespreken van de ontwikkelingen binnen de vereniging, waaronder het teruglopen van het beschikbare kader. Hieronder valt zowel het technisch als het bestuurlijk kader.

Met bovengenoemde onderwerpen is een agenda samengesteld, die het belang voor de vereniging illustreert. We willen graag door op de ingeslagen weg. De wijze waarop willen we graag bespreken met een brede vertegenwoordiging van de vereniging. Ik roep jullie, leden en ouders van jeugdleden dan ook op de ALV van 30 september te bezoeken. De vereniging heeft een ieders inbreng hard nodig.

Met sportieve groet,

 

Harry Boer