Ongewenst gedrag

HOE OM TE GAAN MET ONGEWENST GEDRAG

Alle leden van Smash moeten met plezier kunnen volleyballen. Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, sexuele intimidatie, discriminatie, of pesterijen. Veelal kan men deze misstanden als lid of als ouder van een lid, bespreken met een trainer, leider of bestuurslid. Er kunnen zich situatie voordoen waarvan het moeilijk is om dit binnen de vereniging te bespreken. In zulke gevallen is het goed, dat men terecht kan bij een instantie die buiten de vereniging staat en die ervaring heeft om met dergelijke situaties om kan gaan en te helpen om voor het lid tot een oplossing van de situatie te komen. Indien gewenst kan deze instantie door het lid aan een geheimhoudingsplicht gehouden worden. Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging duidelijk is, waar (ouders van ) de leden met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen. Deze kennis is binnen Smash niet aanwezig daarom heeft het Bestuur besloten om de leden in geval een dergelijke situatie zich voordoet, voor de professionele ondersteuning door te verwijzen naar:

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF of Vertrouwenscontactpersoon Nevobo

Via www.Nevobo.nl/verenigingen kun je in het onderonderwerp Veilig Sportklimaat informatie vinden over beide instanties. Onderstaand vindt je de contactinformatie van beide instanties.

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )!

Vertrouwenscontactpersoon Nevobo

Juliette Richter is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de Nevobo. Je kunt bij haar terecht voor al je vragen, opmerkingen, twijfels over dit thema. Zij is te bereiken via juliette.richter@nevobo.nl of 06-23616883. De vertrouwenscontactpersoon is eigenlijk een springplank; ze biedt een luisterend oor en wijst je de weg.