Oudercommissie

Het bestuur van Smash wil graag weten wat er onder de ouders leeft. De Oudercommissie is ontstaan als Oudergroep. Dit was een groep ouders die alle ouders vertegenwoordigde. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd signalen doorgeven aan het bestuur (of andere Smash-kaderleden), of ze uitnodigen voor een gesprek. Omdat het vaak de jeugdcommissie betreft, neemt een vertegenwoordiger van de Jeugdcommissie deel aan de oudergroep. De Oudercommissie komt  3 à 4 maal per jaar bijeen.

Uitgangspunt voor de samenstelling van de oudergroep is een goede spreiding van de kinderen over de teams. De E-mailadressen van de ouders en hoe hun kinderen over de teams verdeeld zijn, staan in de tabel hieronder.

E-mail adressen Oudercommissie

Bert Rijnberg
H2         Thijs
A1         Lotte
MB1       Jytte
ouderjeugd@smashbeilen.nl
(voorzitter/bestuurslid)
Karin Wilting-Winters
D2          Noa
mix B    Joran
Sonja Kersing
MC1      Babet