Commissie wedstrijdzaken

De commissie wedstrijdzaken heeft als doel het zorg dragen van een goed verloop van de wedstrijdavonden en het verzorgen van de ledenadministratie.

Wedstrijdzaken

De commissie is aanspreekpunt voor de Nevobo op het gebied van wedstrijdzaken. Bij aanvang van het seizoen worden de wedstrijdavonden met de Nevobo en de Technische Commissie vastgesteld. Gedurende het seizoen worden de bekerwedstrijden ingepland en worden wedstrijdwijzigingen doorgeven aan de teams.

Scheidsrechterszaken

De commissie draagt zorg voor het beschikbaar hebben van voldoende scheidsrechters op het gewenste niveau. Jaarlijks wordt gekeken of de vereniging over voldoende scheidsrechters beschikt. Indien nodig worden (jeugd)scheidsrechters opgeleid. De scheidsrechters worden in eigen huis opgeleid.

Ledenadministratie

De commissie verzorgt de ledenadministratie van de vereniging. De gegevens van onze leden bij de Nevobo worden beheerd in het digitale systeem van de Nevobo. Er wordt discreet omgesprongen met de gegevens van onze leden. De commissie vraagt spelerskaarten aan bij de Nevobo en verstrekt deze aan de leden.

Scheidsrechters

De scheidsrechterscommissie draagt zorg voor het opstellen van een schema voor de scheidsrechters. Bij ziekte of verhindering wordt geacht eerst zelf naar vervanging te zoeken. Mocht dit niet lukken kan de scheidsrechterscommissie hierin meedenken. Wijzigingen dienen altijd bij de commissieleden gemeld te worden. Voor alle scheidsrechters is er een groepsapp waarin wijzigingen of vragen gedeeld kunnen worden.

Scheidsrechters dienen 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het veld.

Tellen wedstrijden

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een teller, of anders het zelf tellen van de wedstrijden.

Actuele samenstelling

Scheidsrechterszaken: Manon Hunse en Annika Lier
Wedstrijdsecretariaat: Alida Doorten Mulder
Ledenadministratie: Anita Poede