Commissie wedstrijdzaken

1.     Doelstelling

De commissie wedstrijdzaken heeft als doelstelling het zorg dragen van een goed verloop van de wedstrijdavonden en het verzorgen van de ledenadministratie.

2.     Te verrichten werkzaamheden

De commissie verricht werkzaamheden op het gebied van wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterszaken, ledenadministratie en het inplannen en aansturen van scheidsrechters, vlaggers en zaalwachten.

a.      Wedstrijdzaken

De commissie is aanspreekpunt voor de Nevobo op het gebied van wedstrijdzaken. Bij aanvang van het seizoen worden de wedstrijdavonden met de Nevobo en de Technische Commissie vastgesteld. Gedurende het seizoen worden de bekerwedstrijden ingepland en worden wedstrijdwijzigingen doorgeven aan de teams. Na afloop van de avond worden de uitslagen doorgegeven aan de Nevobo.

b.     Scheidsrechterszaken

De commissie draagt zorg voor het beschikbaar hebben van voldoende scheidsrechters op het gewenste niveau. Jaarlijks wordt gekeken of de vereniging over voldoende scheidsrechters beschikt. Indien nodig worden (jeugd)scheidsrechters opgeleid. De scheidsrechters worden in eigen huis opgeleid.

c.     Ledenadministratie

De commissie verzorgt de ledenadministratie van de vereniging. De gegevens van onze leden bij de Nevobo worden beheerd in het digitale systeem van de Nevobo. Er wordt voorzichtig omgesprongen met de gegevens van onze leden. Bankgegevens worden in principe alleen gedeeld met het bestuur. Contactgegevens worden in principe alleen verstrekt aan het kader van onze vereniging. De commissie vraagt spelerskaarten aan bij de Nevobo en verstrekt deze aan de teams.

d.      Scheidsrechters

De scheidsrechters worden ingedeeld zoals andere jaren. Echter is het zo dat als je vanaf nu een keer niet kan fluiten of ziek bent je ZELF vervanging zoekt. Hier ben je dus zelf verantwoordelijk voor. Om dit makkelijker te maken wordt er een groepsapp aangemaakt met alle scheidsrechters. Wanneer je vervanging geregeld hebt of geruild hebt geef dit dan duidelijk aan vóór woensdag via de app zodat dit voor iedereen duidelijk is. Doormiddel van; (voorbeeld) vrijdag avond 20 september om 19.00 fluit Lusan voor Marije. Op deze manier kunnen wij het op tijd aanpassen zodat het goed op de facebook pagina komt te staan. Ook dit is nieuw. Het fluit schema komt de woensdag voor de thuiswedstrijden op de facebook pagina te staan zodat iedereen weet wie er moet fluiten. Wanneer je moet fluiten wordt er van je verwacht dat je 20 min voor de wedstrijd aanwezig bent. Dit in verband met het inslaan en om onrust onder de teams te voorkomen.

Wanneer je niet komt opdagen voor het fluiten zullen er consequenties volgen. Namelijk bij de eerste keer volgt er een waarschuwing (gele kaart) de tweede keer wordt je geschorst voor 1 maximaal 2 wedstrijden (rode kaart). Wij verwachten dat iedereen zich inzet voor de vereniging en dus ook een bijdrage levert tijdens het seizoen bij de activiteiten naast je eigen volleybal.

Wij proberen iedereen in te delen op de avond dat hij/zij zelf moet spelen. Wegens tekorten aan scheidsrechters kan het zo zijn dat je toch op een avond moet fluiten wanneer je niet zelf hoeft te spelen.

e.      Zaalwacht

Vanaf het seizoen 2019-2020 wordt de zaalwacht ook anders geregeld. Vanaf nu zijn de teams verantwoordelijk voor de zaalwacht. Wij verwachten dan ook dat dit onderling in het team eerlijk geregeld wordt. De zaalwacht is dit seizoen echter opgedeeld in twee groepen. Zaalwacht vanaf 18.15 en zaalwacht vanaf 20.30. We zullen proberen de zaalwacht in te delen op de avond dat je zelf speelt. Speel ze zelf om 19.00 dan heb je zaalwacht vanaf 20.30 en andersom. Bij ziekte wordt er van je verwacht dat je zelf vervanging regelt.

f.       Tellen wedstrijden

Vanaf het seizoen 2019-2020 gaan de commissie ook tellers indelen per wedstrijd. Dit wordt zo veel mogelijk gecombineerd tijdens de zaalwacht. Dit betekend dat als jij zaalwacht hebt vanaf 18.15 je hoogst waarschijnlijk ook moet tellen bij een wedstijd vanaf 19.00. Ook hierbij geldt dat je zelf vervanging moet regelen wanneer je niet kan. Geef ook dit even door uiterlijk de woensdag voor de thuiswedstrijden. Bij ziekte wordt er van je verwacht dat je zelf vervanging regelt. Bij het tellen van de wedstrijden wordt de jeugd ook zo veel mogelijk betrokken.

3.     Actuele samenstelling

De actuele samenstelling van de commissie is als volgt:

Inplannen scheidsrechters: Lusan Hilberts en Marije Nedernhoed
Wedstrijdsecretariaat: Alida Doorten Mulder
Ledenadministratie: Anita Poede