Opzet vereniging

De vereniging heeft teams op bijna elk niveau, van mini’s en recreanten tot hoofdklasse. Een groep die extra begeleiding krijgt, is de jeugd. Er wordt altijd naar een evenwicht gezocht tussen volleyballen voor het plezier en het opleiden van jongens en meisjes tot topspeler.

Minivolleybal

Kinderen vanaf ongeveer zes/zeven jaar oud kunnen, na een aantal vrijblijvende proeftrainingen, lid worden van de club. Het plezier in circulatie- en het minivolleybal staat in deze fase altijd voorop. De kinderen worden op een speelse manier vertrouwd gemaakt met de bal en het bewegen in de zaal. Het gaat daarbij om de algemene coördinatie. De trainers doen daarbij veel moeite om dit alles in een gezellige, ontspannen sfeer te laten verlopen waarbij spelenderwijs door de kinderen ervaring wordt opgedaan in het goed functioneren binnen groepen met leeftijdsgenootjes.

C-Jeugd

Bij de trainingen van de C-jeugd, de 12-13 jarigen, staat naast het plezier het oefenen van basistechnieken voorop. Alle onderdelen van het volleybalspel komen volgens een vastgestelde methodiek aan bod. Iedereen traint op elke positie en voert alle technieken uit. Bovendien wordt ook de sociale ontwikkeling in het oog gehouden. Tevens stimuleert de leiding dit door deel te nemen aan diverse toernooien.

B-Jeugd

De B-jeugd is 14-15 jaar. De kenmerken van deze periode zijn: verdere specialisatie en het uitbreiden van de bijbehorende techniek, tactiek en teamstrategie.

A-Jeugd

De A-jeugd is 16 en 17 jaar. In deze periode zal men vooral voorbereid worden op een overgang naar de senioren.

Competitie senioren

Bij volleybalvereniging Smash kun je naast recreatief ook competitie volleyballen. Dit is iets fanatieker dan dat het bij de recreanten is. De competitieteams trainen 1 tot 2 keer in de week. Daarnaast speel je 1 keer per week een competitie wedstrijd. Het seizoen begint meestal eind september en eindigt in april.

Recreanten senioren

Bij de recreanten train je 1 keer per week en in de maanden september tot en met april speel je 1, soms 2, keer in de maand een wedstrijd. Dit is in een competitievorm met verenigingen in en rondom Assen.

Verenigingsleden

Een persoon die niet uitkomt voor een bepaald team, kan zich inschrijven als verenigingslid. Dit geldt o.a. voor bestuursleden, coaches, of voor mensen die langdurig geblesseerd of zwanger zijn. Bij de ledenadministratie is hierover informatie te verkrijgen.

Donateurs

Mensen die de vereniging financieel willen ondersteunen, zonder tegenprestaties, kunnen zich melden als donateur.