Contributie

De contributie bestaat uit een vereniging- en een bondsgedeelte. De NeVoBo-contributie bestaat uit spelerskaart en teamgeld. De bondscontributie geldt voor een heel seizoen waarbij 1 oktober de peildatum is. Bij aanmelding bij de bond na 1 januari wordt de helft van de genoemde bedragen in rekening gebracht.

Mini’s Verenigingscontributie 31,00 euro per kwartaal
Bondscontributie 35,00 euro per seizoen
Jeugdcompetitie
2 x training per week
Verenigingscontributie 54,00 euro per kwartaal
Bondscontributie 63,00 euro per seizoen
Senioren
1 x training per week
Verenigingscontributie 47,00 euro per kwartaal
Bondscontributie 102,00 euro per seizoen
Senioren
2 x training per week
Verenigingscontributie 61,00 euro per kwartaal
Bondscontributie 102,00 euro per seizoen
Recreanten Verenigingscontributie 38,00 euro per kwartaal
Ondersteunend lid Verenigingscontributie 6,00 euro per kwartaal

Kleding- en materiaalfonds

Er is door de vereniging een kleding- en materiaalfonds opgezet. Hiermee zorgen we voor uniforme wedstrijdshirts voor de hele vereniging en hebben we de mogelijkheid om de shirts te vervangen als ze versleten zijn. Elk teams heeft een wedstrijdshirt. Naast kleding wordt ook de aanschaf van ballen met dit fonds ondersteund, de aankoop van ondersteunende middelen voor training, en allerlei andere zaken die nodig zijn om lekker te kunnen volleyballen. Het kleding- en materiaalfonds is van toepassing voor alle leden, met uitzondering van de mini’s. De bijdrage voor het fonds is 1,50 euro per maand per lid en wordt bij de kwartaalcontributie in rekening gebracht.

Contributie-inning

Alle nieuwe en bestaande leden dienen de contributie te voldoen door middel van een automatische incasso. Donateurs kunnen opgegeven worden en inlichtingen krijgen bij de penningmeester.

Het rekeningnummer van Smash Beilen is: Rabobank rekeningnummer: NL87RABO0306532166   RABONL2U

De contributie wordt op de volgende data geïnd:

Verenigingscontributie 1/4 deel oktober
Bondscontributie november
Verenigingscontributie 1/4 deel december
Verenigingscontributie 1/4 deel februari
Bondscontributie nieuwe leden maart
Verenigingscontributie 1/4 deel april