Contributie

De contributie bestaat uit een vereniging- en een bondsgedeelte. De NeVoBo-contributie bestaat uit spelerskaart en teamgeld. De bondscontributie geldt voor een heel seizoen waarbij 1 oktober de peildatum is. Bij aanmelding bij de bond na 1 januari wordt de helft van de genoemde bedragen in rekening gebracht.

Mini’s Verenigingscontributie 27,75 euro per kwartaal
Bondscontributie 30,00 euro per seizoen
Jeugdcompetitie
1 x training per week
Verenigingscontributie 33,75 euro per kwartaal
Bondscontributie 53,00 euro per seizoen
Jeugdcompetitie
2 x training per week
Verenigingscontributie 47,50 euro per kwartaal
Bondscontributie 53,00 euro per seizoen
Senioren
1 x training per week
Verenigingscontributie 41,75 euro per kwartaal
Bondscontributie 87,50 euro per seizoen
Senioren
2 x training per week
Verenigingscontributie 54,00 euro per kwartaal
Bondscontributie 87,50 euro per seizoen
(Bondscontributie Dames 1 100,00 euro per seizoen)
Recreanten Verenigingscontributie 34,25 euro per kwartaal
Ondersteunend lid Verenigingscontributie 6 euro per kwartaal

Kleding- en materiaalfonds

Er is door de vereniging een kleding- en materiaalfonds opgezet. Hiermee kunnen geleidelijk uniforme shirts voor de hele vereniging worden aangeschaft en in de toekomst worden vervangen als ze versleten zijn. Teams zonder shirtsponsor krijgen via dit fonds shirtjes. Naast kleding wordt ook de aanschaf van ballen met dit fonds ondersteund. Het kleding- en materiaalfonds is van toepassing voor alle leden, met uitzondering van de mini’s. De bijdrage voor het fonds is 1,50 euro per maand per lid en wordt bij de kwartaalcontributie in rekening gebracht.

Contributie-inning

Alle nieuwe en bestaande leden dienen de contributie te voldoen door middel van een automatische incasso. Donateurs kunnen opgegeven worden en inlichtingen krijgen bij de penningmeester.

Het rekeningnummer van Smash Beilen is: Rabobank rekeningnummer: NL87RABO0306532166   RABONL2U

De contributie wordt op de volgende data geïnd:

Verenigingscontributie 1/4 deel 29 september
Bondscontributie 29 oktober
Verenigingscontributie 1/4 deel 29 december
Bondscontributie (nieuwe leden) 29 januari
Verenigingscontributie 1/4 deel 25 februari
Verenigingscontributie 1/4 deel 29 april