Afmelden

Alle nieuwe en bestaande leden dienen de contributie te voldoen door middel van een automatische incasso. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden opgegeven aan de ledenadministratie en gaat in per einde van het lopende kwartaal. Dit kan via de mail ledenadministratie@smashbeilen.nl  of het formulier in de bus bij Anita Poede Veenakker 52 Beilen. Afmeldingen via een andere weg worden niet verwerkt.