Vacature secretaris

Secretaris Esther Visscher gaat in augustus en september op reis en daarna verhuizen dus Smash is (naast penningmeester) ook op zoek naar een nieuwe secretaris!

Als secretaris bij Smash Beilen neem je plaats in het bestuur en heb je een aantal taken:

– Bijwonen van bestuursvergaderingen (één keer in de zes weken) en de ALV (één keer in het jaar). Tijdens deze vergaderingen stel je notulen op. Na afloop verwerk je dit in een verslag.
– Verantwoordelijk voor het beantwoorden en/of doorsturen van de e-mails die naar het secretariaat van de vereniging worden verstuurd.

Tijdsbesteding: gemiddeld 1 uur in de week.

Op dit moment is de secretaris ook voorzitter van de activiteitencommissie. Als je dit leuk lijkt, zou dit ook één van je taken kunnen worden. Wanneer hier geen interesse in is, zou dit ook door iemand anders gedaan kunnen worden. Informatie of Interesse?

Bent u/je geïnteresseerd bel dan met Esther Visscher (06-374 590 59 of secretaris@smashbeilen.nl), of met één van de zittende bestuursleden.