Vacature Ouder- en Jeugdzaken

Robert Hogeling heeft jaren lang enthousiast deelgenomen aan de Oudercommissie en is na de statutenwijziging het eerste bestuurslid Ouder- en jeugd zaken van Smash geworden. Hij treedt nu terug en draagt het stokje
graag over aan zijn opvolger. 

 

Het bestuurslid Ouder- en jeugdzaken houdt voeling met hetgeen er bij jeugdleden en hun ouders leeft en hoe het bestuur en andere kaderleden op de leden en ouders overkomen. Het bestuurslid Ouder- en jeugdzaken leidt de
oudercommissie, die gevraagd en ongevraagd signalen doorgeeft aan het bestuur (of andere Smash-kaderleden), of nodigt ze uit voor een gesprek. Het bestuurslid ouderzaken is verantwoordelijk voor de aansturing van de
communicatie. Meer informatie is te vinden op de website, of u kunt contact leggen met Robert Hogeling (hogeling@gmail.com of 06-51045024).

Als u belangstelling heeft voor deze vacature wilt u uw belangstelling dan voor zaterdag 14 mei bekend maken bij de voorzitter, Arjen Bosch (voorzitter@smashbeilen.nl of 06 – 54 604 919)?