Tijdelijk bestuur door Breed Overleg

Beste Smash’ers,

2014 was een jaar met veel wisselingen en vacatures in het bestuur van Smash. Ondanks de belangstellingsregistratie meldde zich (nog) geen nieuwe Voorzitter van Smash. Daarom heeft het zittende bestuur besloten om het Breed Overleg (bestuur en commissievoorzitters) te laten fungeren als bestuur. Bé Kats en Durk Reitsma  ondersteunen de voorzitter van de Technische Commissie (Richard Oude Breuil). Arjen Bosch ondersteunt de Secretaris (Ineke Hoogeveen) en treedt op als voorzitter van het Breed overleg. Kristian van Dijk treedt op als Penningmeester. Het Breed overleg heeft als taak om zo spoedig  mogelijk te komen tot een stabiele bestuurlijke situatie.

Het Breed Overleg wenst alle Smash leden een voorspoedig en sportief 2015 toe en spreekt de wens uit dat iemand zich op korte termijn meldt, om het vernieuwde en enthousiaste bestuur te gaan leiden.

Secretaris, Ineke Hoogeveen