Terugblik ALV 24 maart jl.

Afgelopen 24 maart was de Extra Algemene LedenVergadering. In de goed gevulde zaal van de sporthal waren de belangrijkste punten de nieuwe bestuurssamenstelling, de evaluatie van het “Technisch beleidsplan” en de verrassingsact van Heren 1. Natuurlijk werd er ook nog even stilgestaan bij het afscheid van Harrie en Richard als bestuursleden.

In een goede sfeer is het nieuwe bestuur met algemene stemmen gekozen, waarbij Arjen Bosch als interim voorzitter zal fungeren tot de zoektocht naar een geschikte voorzitter tot resultaat leidt. Ineke Hoogeveen- van Dijken zal met zwangerschapsverlof gaan en wordt tijdelijk vervangen door Be Kats. Kristian van Dijk interim is benoemd tot penningmeester, Marijke Schepel- Oosting als voorzitter Technische Commissie en Robert Hogeling als bestuurslid Ouder- en Jeugdzaken. In de ALV is ook de onderlinge taakverdeling besproken, die op de site te vinden is onder [organisatiestructuur].

Robert nam met de aanwezigen de evaluatie van het technisch beleidsplan door, waarna de ALV met de aanbevelingen instemde. Wel vond zij de aanstelling van een aparte jeugdtrainer op zich een goed idee, maar vroeg aan de penningmeester of SMASH dit wel voor haar rekening kon nemen, wat Kristian bevestigde. Ook werd een aanvullende aanbeveling gedaan om te kijken naar samenwerking met Fama voor opleidingen, aangezien zij een eigen trainersopleiding aanbieden en wij een scheidsrechtersopleiding hebben. Marijke gaf aan dat de technische commissie aan de slag gaat met de uitvoering van alle aanbevelingen. Daarna bracht Piet de bitterballen binnen en konden de voorbereidingen starten voor de act van Heren 1.

Met een aantal Youtube filmpjes van fantastische ralleys, keiharde smashes en tricks van de Nederlandse en Belgische topjeugd en internationale toppers werd een geslaagde avond op een leuke wijze afgesloten. En het bleef nog lang onrustig in de sporthal.