Narcissenactie 2017

Beste volleyballers,

Het viel dit jaar niet mee rond het drukke speelprogramma een datum vast te stellen voor de jaarlijkse narcissenactie.

Zoals jullie dit in een aankondiging hebben gelezen in de nieuwsbrief van januari hebben we deze gepland op zaterdag 8 april aanstaande. Omdat een aantal teams op deze dag een wedstrijd/toernooi speelt zijn we alle hulp nodig om de ingekocht narcissen allemaal te kunnen verkopen. Wij kunnen ons eigenlijk geen afmeldingen permitteren.

Voor de leden welke niet zijn ingedeeld i.v.m. de wedstrijd toch het verzoek om eventueel in kleine groepjes, al is het voor een korte tijd en geen volledige route, mee te helpen. Wij zijn alle hulp nodig om het net als voorgaande jaren tot een succes te laten komen, iedereen die wil helpen is welkom.

Klik hier de indeling van de groepen en verwachtte tijden. De naam welke Cursief en Vet gedrukt staat wordt verwacht het vervoer te organiseren. In het geval dit niet mogelijk is graag zelf vroegtijdig voor vervanging zorgen.

De Narcissencommissie

 

Bé Kats, Durk Reitsma en Harold Boers