Contributie

De contributie bestaat uit een vereniging- en een bondsgedeelte. De NeVoBo-contributie bestaat uit spelerskaart en teamgeld. De bondscontributie geldt voor een heel seizoen waarbij 1 oktober de peildatum is. Bij aanmelding bij de bond na 1 januari wordt de helft van de genoemde bedragen in rekening gebracht.

 

Mini’s

 

Verenigingscontributie 27,75 euro per kwartaal
Bondscontributie 30,00 euro per seizoen

 

Jeugdcompetitie
1 x training per week

Verenigingscontributie 33,75 euro per kwartaal
Bondscontributie 53,00 euro per seizoen

 

Jeugdcompetitie
2 x training per week

Verenigingscontributie 47,50 euro per kwartaal
Bondscontributie 53,00 euro per seizoen

 

Senioren
1 x training per week

Verenigingscontributie 41,75 euro per kwartaal
Bondscontributie 87,50 euro per seizoen

 

Senioren
2 x training per week

Verenigingscontributie 54,00 euro per kwartaal
Bondscontributie 87,50 euro per seizoen
(Bondscontributie Dames 1 100,00 euro per seizoen) 

Recreanten

Verenigingscontributie 34,25 euro per kwartaal

 

Ondersteunend lid

Verenigingscontributie 6 euro per kwartaal

 

 

Kleding- en materiaalfonds

Er is door de vereniging een kleding- en materiaalfonds opgezet. Hiermee kunnen geleidelijk uniforme shirts voor de hele vereniging worden aangeschaft en in de toekomst worden vervangen als ze versleten zijn. Teams zonder shirtsponsor krijgen via dit fonds shirtjes. Naast kleding wordt ook de aanschaf van ballen met dit fonds ondersteund. Het kleding- en materiaalfonds is van toepassing voor alle leden, met uitzondering van de mini’s.  

De bijdrage voor het fonds is 1,50 euro per maand per lid en wordt bij de kwartaalcontributie in rekening gebracht.

Contributie-inning

Alle nieuwe en bestaande leden dienen de contributie te voldoen door middel van een automatische incasso. 

Donateurs kunnen opgegeven worden en inlichtingen krijgen bij de penningmeester.

De rekeningnummergegevens van Smash Beilen zijn:
Rabobank rekeningnummer: NL87RABO0306532166   RABONL2U