Kort verslag ALV

De agenda en informatie inzake de onderwerpen die op de ALV zijn besproken kunnen jullie vinden op de Website. Het uitgebreide verslag van de vergadering zal tijdens de volgende ALV beschikbaar zijn. Onderstaand willen wij jullie graag informeren over de belangrijkste conclusies en besluiten.

 • De voorzitter van de Technische Commissie blijft in het bestuur vertegenwoordigd, dit betekent dat Richard is weer lid van het bestuur.
 • Het financieel herstelplan dat in de vorige ALV is goedgekeurd is inmiddels doorgevoerd, het financiële resultaat 1e halfjaar 2014 was volgens verwachting. Om dit te bereiken zijn veel bezuinigingen doorgevoerd o.a. reductie van zaalhuur en verhoging van contributie.
 • Besloten is dat er een evaluatie van het Technisch Beleidsplan zal plaatsvinden in de eerste helft van 2015.
 • Het leden aantal is in het 3e kwartaal flink gedaald waardoor er problemen ontstaan bij het invullen van bestuur- en kaderfuncties maar ook bij de organisatie van de wedstrijden. Zo zijn er op dit moment te weinig scheidsrechters en moeten we werken met jonge tellers die niet tot ’s avonds laat kunnen tellen.
 • Verder zijn er veel vacatures  voor het bestuur en verschillende commissies. (o.a. penningmeester)
 • Er  komt een vacatures lijst van op de site te staan zodat leden zich kunnen aanmelden.
 • Het is heel duidelijk dat de betrokkenheid van leden tegenover Smash verbeterd moet worden. Dit geldt niet alleen voor het invullen van vacatures maar ook ten aanzien van de ondersteuning van acties die de Commerciële Commissie organiseert.
 • Vanuit de oudergroep wordt aangegeven dat men bereid is om het Bestuur te ondersteunen om de cultuurverandering die nodig is om de betrokkenheid te vergroten, in gang te zetten.
 • Gezien de teruglopende belangstelling wat te veel geld kost, gaat Smash stoppen met beachvolleybal. De 2 huidige commissie leden gaan proberen om Bobobeach op basis van vrijwillige deelname buiten Smash te ontwikkelen.
 • Nieuwe Statuten zijn besproken en na wat aanpassingen akkoord bevonden.
 • Nieuw Huishoudelijk Reglement is besproken en na wat aanpassing akkoord bevonden.
 • Ondanks het teruglopend ledenaantal is het Bestuur erin geslaagd om een begroting 2014/2015 te presenteren die kwa resultaat in lijn is met het Lange Termijn Financieel Plan. Financieel weer gezond worden blijft het een belangrijk aandachtspunt voor Smash in de komende jaren.