Contributie inning

In een eerder bericht hebben wij u verteld dat de inning van de contributie van het 1e kwartaal niet goed is gegaan. We hebben u gevraagd om de contributie terug te storten. Ondertussen is de ledenlijst weer volledig hersteld en kloppen de bankrekeningnummers weer met de juiste leden.

In onze vorige mail gaf ik aan dat de contributie opnieuw op 9 oktober geïnd zou worden. Dit is niet gelukt. 15 oktober wordt de contributie van het 1e kwartaal van het seizoen 2019-2020 van uw rekening geschreven. Mocht er toch nog iets niet goed gaan, stuur dan een mail naar penningmeester@smashbeilen.nl. Dan zoeken we gezamenlijk een oplossing.

Normaal gesproken innen we de bondscontributie 29 oktober. Omdat de contributie pas 15 oktober is geïnd, wordt de bondscontributie 29 november geïnd.

Het schema voor 2019 wordt dan als volgt:

Contributie 1e kwartaal:              15 oktober 2019
Bondscontributie:                        29 november 2019
Contributie 2e kwartaal:              29 december 2019
Bondscontributie (nieuwe leden): 29 januari 2020
Contributie 3e kwartaal:              25 februari 2020
Contributie 4e kwartaal:              29 april 2020

Bedankt voor jullie medewerking. Mocht u nog een vraag hebben en/of een opmerking hebben, neem dan even contact met mij op: penningmeester@smashbeilen.nl.