Contact

Correspondentieadres  

secretaris@smashbeilen.nl

 

Wedstrijdsecretariaat 

Alida Doorten-Mulder
wedstrijdsecretariaat@smashbeilen.nl 

 

 

Website

redactiesmash@smashbeilen.nl

 

Voorzitter 

Nader te bepalen, momenteel  betreft het een vacature  

voorzitter@smashbeilen.nl

 

Secretaris 

Erika Fidom 
secretaris@smashbeilen.nl

 

Penningmeester 

Hilda Teijema 
Klatering 14
9411 XE  Beilen
0593 – 52 72 92 
penningmeester@smashbeilen.nl

Rekeningnummer  NL87 RABO 03.06.53.21.16 Rabobank te Beilen 

 

Technische commissie

Marijke Schepel
technischecommissie@smashbeilen.nl

 

Commerciële commissie

Henk Lier
commercielecommissie@smashbeilen.nl

 

Recreanten commissie

Marjan Paping
smashrecreanten@wdob.nl

 

 

Commissie wedstrijdzaken 

Erik Herrewijnen
ledenadministratie@smashbeilen.nl

 

Buurtvolleybal 

Rosanne Kolman
secretariaat.kerkhove.bvt@hotmail.nl