Commissie wedstrijdzaken

1.     Doelstelling

De commissie wedstrijdzaken heeft als doelstelling het zorg dragen van een goed verloop van de wedstrijdavonden, het verzorgen van de ledenadministratie en het invulling geven aan Club Actief binnen de volleybalvereniging.

2.     Te verrichten werkzaamheden

De commissie verricht werkzaamheden op het gebied van wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterszaken, Club Actief, ledenadministratie en het inplannen en aansturen van scheidsrechters, vlaggers en zaalwachten.

a.      Wedstrijdzaken

De commissie is aanspreekpunt voor de Nevobo op het gebied van wedstrijdzaken. Bij aanvang van het seizoen worden de wedstrijdavonden met de Nevobo en de Technische Commissie vastgesteld. Gedurende het seizoen worden de bekerwedstrijden ingepland en worden wedstrijdwijzigingen doorgeven aan de teams. Bij elke wedstrijdavond worden de telformulieren klaar gelegd voor de zaalwacht. Na afloop van de avond worden de uitslagen doorgegeven aan de Nevobo.

b.     Scheidsrechterszaken

De commissie draagt zorg voor het beschikbaar hebben van voldoende scheidsrechters op het gewenste niveau. Jaarlijks wordt gekeken of de vereniging over voldoende scheidsrechters beschikt. Indien nodig worden (jeugd)scheidsrechters opgeleid. De scheidsrechters worden in eigen huis opgeleid.

c.      Club Actief

Binnen de vereniging wordt gewerkt met het systeem van Club Actief. Alle leden van 16 jaar en ouder die uitkomen in de Nevobo-competitie krijgen taken te verrichten binnen de vereniging. De commissie inventariseert jaarlijks welke taken verricht moeten worden. Er wordt bijgehouden welke leden beschikbaar zijn om in te zetten en welke taak zij verrichten. Getracht wordt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

d.     Ledenadministratie

De commissie verzorgt de ledenadministratie van de vereniging. De gegevens van onze leden bij de Nevobo worden beheerd in het digitale systeem van de Nevobo. Er wordt voorzichtig omgesprongen met de gegevens van onze leden. Bankgegevens worden in principe alleen gedeeld met het bestuur. Contactgegevens worden in principe alleen verstrekt aan het kader van onze vereniging. De commissie vraagt spelerskaarten aan bij de Nevobo en verstrekt deze aan de teams.

e.      Inplannen scheidsrechters, zaalwachten en vlaggers

De commissie maakt op basis van het wedstrijdschema een rooster voor de inzet van verenigingsscheidsrechters, zaalwachten en vlaggers. Het rooster wordt gepubliceerd op de website en per mail verstrekt aan de betrokkenen. Mocht een lid niet kunnen dan dient hij of zij zelf voor vervanging te zorgen. Leden die hun taak verzaken worden daarop. In overleg met het bestuur wordt indien nodig het zwaarste sanctiemiddel ingezet; het schorsen van het lid voor twee wedstrijden.

f.       Tellen wedstrijden

Vanaf 1 januari 2015 dient elk team zelf te zorgen dat er bij hun wedstrijd geteld wordt. Het tellen kan bijvoorbeeld worden gedaan door een reservespeler, ouders of een geblesseerde spelers.

3.     Actuele samenstelling

De actuele samenstelling van de commissie is als volgt:

Voorzitter:  Erik Herrewijnen 
Opleiding scheidsrechters:  Fijko Kiewit
Inplannen scheidsrechters:  Annet Schenkel
Wedstrijdsecretariaat:  Alida Doorten Mulder 
Club Actief: Tally Roerink
Desiree Werners
Hennie Tol
Ledenadministratie: Erik Herrewijnen