Buitengewone ALV op 24 maart 2015

Afgelopen donderdag was er een belangrijk breedte overleg (Bestuur en voorzitters commissies)met als belangrijkste onderwerp het invullen van openstaande vacatures in het Bestuur.  Zoals bekend is Harry Boer tussentijds om persoonlijke reden als voorzitter afgetreden.

Richard Oude Breuil heeft onlangs aangegeven dat hij gezien de tijdsbesteding als bestuurslid wil stoppen maar wel beschikbaar blijft voor een aantal andere taken binnen Smash. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestuur aan te vullen met nieuwe mensen. Dit is gelukt. Voorlopig zijn als interim bestuursleden Arjen Bosch (voorzitter), Marijke Schepel- Oosting (voorzitter technische commissie) en Robert Hogeling (bestuurslid Ouderzaken en externe betrekkingen) beschikbaar. Samen met de secretaris Ineke Hoogeveen en de kandidaat penningmeester Kristian van Dijk zullen zij voorlopig het bestuur gaan vormen. Bé Kats zal Ineke vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.

Om de benoeming van nieuwe bestuursleden te kunnen formaliseren is er voor 24 Maart een buitengewone ALV uitgeschreven. We komen binnenkort met meer info en programma. Hierin zal ook de werkgroep Herijking technisch beleidsplan haar resultaten voorleggen aan de leden. We hopen dus op een grote opkomst.