ALV 19 november 2020

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging op donderdag 19 november 2020, aanvang 20:00 uur. In verband met de huidige corona-maatregelen zal deze digitaal plaatsvinden. We zullen gebruikmaken van een gangbare video-vergaderomgeving, waardoor je via computer of smartphone deel kunt nemen. Installatie van software op je computer zal niet vereist zijn (kan wel); een microfoon is hierbij wel benodigd (camera is wenselijk).

Voor deelname aan deze digitale ALV kun je je tot uiterlijk woensdag 18 november aanmelden via secretaris@smashbeilen.nl. Je krijgt dan ruim vooraf een uitleg en link naar de video-vergadering. De vergaderstukken zullen voorafgaand aan de vergadering via email verspreid worden.

alv_agenda

alv_verslag_2019