Historie

Volleybalvereniging Smash is op 6 november 1968 opgericht. Het beleid is er op gericht om alle spelers aan de recreanten- of NeVoBo competitie deel te laten nemen. Om als volleybalvereniging op lange termijn elk lid op zijn niveau te kunnen laten spelen, wordt veel tijd en aandacht aan de opleiding van de spelers/speelsters besteed. In het bijzonder geldt dit voor de basisopleiding van de mini’s en jeugdleden, die dan ook binnen de vereniging een belangrijke plaats innemen. Daarnaast is er ruimte voor de breedte – en recreatieve sport op diverse niveaus. Door de inzet van de vele vrijwilligers is Smash een vereniging, die verenigingsgevoel geeft en zijn doelstellingen kan realiseren. Smash is een vereniging met ambities. Sponsoring en clubverkoopacties vormen een onmisbare peiler om de plannen waar te maken. Daarnaast zal de jeugdopleiding omschreven in het jeugdplan een waarborg moeten zijn voor een toekomst binnen Smash.